24 Following
Necromancer

Necromancer

The Maze Runner

The Maze Runner - James Dashner بدون شک دونده هزارتو یکی از هیجان انگیزترین، غیرقابل پیش بینی ترین، جالب ترین و از بهترین کتابهایی است که تا به حال خوانده‌ ام. در این کتاب خواننده حتی یک ثانیه هم از خواندن خسته نمیشود و هر لحظه از حوادثی که در طول ماجرا رخ میدهد شگفت زده میشود. همه چیز در این کتاب فوق العاده است و نمیتوانم هیچ اشکالی از آن بگیرم. شخصیت های کتاب افراد خیلی باحالی هستند و در بسیاری از مواقع با حرف هایشان من را به خنده انداخته‌ اند. به نظرم هر کسی باید این کتاب را به زبان اصلی بخواند تا واقعا آن طور که هست از آن لذت ببرد. کار نویسنده تحسین برانگیز است